E-mail disclaimer

Deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijk materiaal bevatten die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, bent u nu in kennis gesteld dat geen enkel deel van deze email en zijn bijlagen openbaar mag worden gemaakt, gecopieerd of verspreid, en dat elke andere handeling gerelateerd aan deze email of attachments strict verboden en onwettig kan zijn. Als u deze email per ongeluk heeft ontvangen, stel de zender hiervan dan onmiddelijk in kennis door deze mail terug te sturen, en verwijder het van uw systeem. B.E.S.D. Benelux B.V. en/of zijn medewerkers zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor incorrecte of incomplete verzending van deze e-mail of zijn bijlagen, noch verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in het ontvangen daarvan.